Tiêu chuẩn Địa chỉ: Tổ 1, Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An Đánh giá của khách hàng: Xuất sắc

Tiêu chuẩn Địa chỉ: 100 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Lac Long Quan, Cửa Đại, Thành phố Hội An Đánh giá của khách hàng: Tuyệt vời

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Thanh Nhut village, Cẩm Thanh, Thành phố Hội An Đánh giá của khách hàng: Xuất sắc

Tiêu chuẩn Địa chỉ: 52 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt Đánh giá của khách hàng: Tuyệt vời