Tiêu chuẩn Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh Đánh giá của khách hàng: Tuyệt hảo

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, Phiêng Luông, thị trấn Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Dễ chịu

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Rất tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Nguyễn Hoài Xuân, thị trấn Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Tuyệt hảo

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Dốc Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Rất tốt