Tiêu chuẩn Địa chỉ: Quốc Lộ 34, thị trấn Nông Trường Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Tuyệt hảo

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, Phiêng Luông, thị trấn Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Dễ chịu

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Rất tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Sapa Đánh giá của khách hàng: Tuyệt vời

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Nguyễn Hoài Xuân, thị trấn Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Tuyệt hảo

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, thị trấn Mộc Châu Đánh giá của khách hàng: Rất tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: 33 đường Fanxipang, thị trấn Sapa Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: 26 Lương Đình Của, thị trấn Sapa Đánh giá của khách hàng: Tuyệt hảo

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Mường Hoa, thị trấn SaPa Đánh giá của khách hàng: Rất tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Tốt