Danh sách những Khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort tại Tam Đảo. Đánh giá từng khách sạn, nhà nghỉ tại Tam Đảo để các bạn có thể hình dung và dễ dàng đưa ra quyết định đặt phòng.

Tiêu chuẩn Địa chỉ: QL2B, Thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Hài lòng

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Dốc Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Rất tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Dễ chịu

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Tốt

Tiêu chuẩn Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo Đánh giá của khách hàng: Rất tốt