Khách sạn Le Indochina

Tiêu chuẩn
Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh
Đánh giá của khách hàng: Rất tốt

khách sạn le indochina bắc Ninh
Khách sạn Le Indochina

Xem giá phòng

Danh mục: